De meeste Urban Bee Gardens worden gefinancierd uit het groenbudget van gemeenten. Ook wordt regelmatig een budget gebruikt voor bewonersinitiatieven. Educatie, zorg en goede doelen zijn andere bronnen waaruit geput kan worden. Per gemeente verschilt dit. Door het veelzijdige karakter van de ‘Urban Bee Garden’ en de geringe investering heeft vrijwel iedere gemeente, bedrijf,  onderwijs- of zorginstelling een mogelijkheid om deze kosten te plaatsen. 

Bijna iedere plek leent zich voor een ‘Urban Bee Garden’. Doordat er drie maten zijn, is voor elke plek een toepassing denkbaar. Om vlinders te trekken is een zuidkant van een gebouw of boom geschikter, daar staat vaak minder wind. Minder geschikte plekken zijn droge, schaduwrijke plaatsen onder bomen en plekken direct langs druk verkeer. Plekken in parken, bij scholen of winkelcentra en woonwijken zijn juist ideaal.

Vanwege de aanplantperiode van de bloembollen, kan de aanleg van de ‘Urban Bee Garden’ alleen plaats vinden tussen half september en eind november. Buiten deze periode kan aanleggen ook, maar dan worden de bloembollen later toegevoegd.

Wij leveren de producten, de opdrachtgever zorgt voor de aanleg. Dit is doorgaans de gemeente. Indien de aanleg wordt uitbesteed aan een hoveniersbedrijf, zijn dit bijkomende kosten. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de situatie ter plaatse. Er zijn aanbevolen hoveniers welke in een nauwe samenwerking met Griffioen Wassenaar werken. Deze bedrijven hebben ervaring met grond- en aanplantwerk voor dergelijke projecten. Een overzicht  hiervan vindt u op deze website.

Zeker kort na de aanleg moet de bijentuin regelmatig gewied worden. Daarnaast moeten de planten jaarlijks gesnoeid en bemest worden. Als het project in het begin na aanleg geheel vrij van onkruiden wordt gehouden, zal de benodigde tijd voor onderhoud snel afnemen tot een geringe inzet. Uiteraard kunnen de partners van Griffioen Wassenaar u hierin ontzorgen.